AVÍS LEGAL                   

El lloc web i el domini hutchinsonranxogravel.com corresponen a Gerard Freixes Tarragona, actuant com a professional autònom, titular de KLASSMARK (en endavant KLASSMARK), amb NIF ***3652*-*, adreça postal a Carrer Can Pau Birol, 35 de Girona (CP 17005), telèfon de contacte 686403194 i adreça electrònica info @ klassmark.com.  

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a KLASSMARK o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. KLASSMARK presenta aquests continguts per a informar de les activitats i esdeveniments que organitza. KLASSMARK autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web (hutchinsonranxogravel.com .KLASSMARK es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a hutchinsonranxogravel.com] (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que KLASSMARK actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això KLASSMARK manifesta que les referències de l’esdeveniment HUTCHINSON RANXO GRAVEL de l’activitat GRAVEL del servei que es presenta en el seu lloc web té una funció orientativa i no obliga a KLASSMARK fins a la formalització expressa de la inscripció.

KLASSMARK es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

KLASSMARK no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

MAIN SPONSOR

SPONSORS

PARTNERS

Instagram You Tube Tik Tok LinkedIn

Translate »